Εγγύηση

Όλα τα προϊόντα που θα βρείτε στο www.betasound.gr καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας από 1 έως 2 έτη, ανάλογα τον κατασκευαστή.

Η εγγύηση των προϊόντων είναι σε κάθε περίπτωση η απόδειξη ή το τιμολόγιο που εκδίδεται από την εταιρεία μας κατά την αγορά του προϊόντος.
Η εγγύηση των προϊόντων παρέχεται και είναι ευθύνη της εταιρίας μας στα είδη δικής μας εισαγωγής, ενώ στα είδη που μεταπουλάμε, υπεύθυνος
για την εγγύηση είναι ο εκάστοτε επίσημος αντιπρόσωπος για την Ελλάδα.

Για να κάνετε χρήση της εγγύησης του προϊόντος, πρέπει απαραιτήτως το προϊόν να συνοδεύεται από το αντίστοιχο παραστατικό αγορά (γνήσιο 
ή αντίγραφο αυτού). Σε περίπτωση μη ύπαρξης του παραστατικού αγοράς η εγγύηση δεν ισχύει και δεν καλύπτεστε από τους όρους της εγγύησης του προϊόντος.

Σε κάθε περίπτωση η ΕΓΓΥΗΣΗ καλύπτει την καλή λειτουργία του προϊόντος και όχι βλάβες ή ζημιές από κακή χρήση του καταναλωτή.
Συνιστάμε πάντα να διαβάζετε τις ''οδηγίες χρήσης'' των προϊόντων και να τα χρησιμοποιείτε με τον τρόπο και για την χρήση που περιγράφεται στις οδηγίες τους.


Αν έχετε επιπλέον απορίες σχετικά με την λειτουργία και την χρήση της συσκευής παρακαλούμε να επικοινωνείτε με το τεχνικό τμήμα της εταιρίας μας
στο τηλέφωνο 210-5698171 ή μέσω email στο info@betasound.gr


Σε καμία περίπτωση βλάβης που προέρχεται από κακό ρεύμα ή διακοπές της τροφοδοσίας της ΔΕΗ, δεν σας καλύπτει η εγγύηση του προϊόντος. Σε περίπτωση ελλατωματικού προϊόντος με κατασκευαστική αστοχία, γίνεται αντικατάσταση του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση πριν την αντικατάσταση του προϊόντος, θα γίνεται τεχνικός έλεγχος και αξιολόγηση από τεχνικό της εταιρίας μας. Ο μόνος υπεύθυνος να αξιολογήσει ένα προϊόν (ως ελλατωματικό) είναι  το τεχνικό τμήμα της εταιρίας. Σε περίπτωση που αφορά σε ηχεία, η εγγύηση δεν καλύπτει "κάψιμο" μεγαφώνων.

Προσοχή: Η εγγύηση των προϊόντων καλύπτει τα ίδια τα προϊόντα και όχι την δαπάνη μεταφοράς τους (από και προς τον αγοραστή).
Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και σε ελλατωματικά προϊόντα, είναι ευθύνη και δαπάνη του τελικού καταναλωτή να φθάσει το προϊόν σε εμάς και να αποσταλεί ξανά στον αγοραστή του. Αν θέλετε να σας προτείνουμε τον συντομότερο και οικονομικότερο τρόπο αποστολής του προϊόντος να επικοινωνείτε μαζί μας.